چیلرهای صنعتی با کمپرسور نیمه بسته پیستونی

مشخصات کلی چیلرهای صنعتی با کمپرسور نیمه بسته پیستونی Reciping

ظرفیت اسمی: 5TonR تا 280TonR

اواپراتور: پوسته و لوله (shell & tube)

          صفحه ای Brazed Plate Heat Exchanger

کندانسور: هوایی

              آبی

             تبخیری

دمای سیال: از 20+ سانتی گراد الی 70- سانتی گراد

سیال: آب-ضد یخ (اتیلن گلیکول)- آب نمک( کلروکلسیم)- آب نمک (کلرید کلسیم)

ویژگی ها:

  • محاسبه و تولید بر اساس نیاز خاص خریداران
  • کمپرسورهای ساخت کشورهای اروپایی و امریکایی مانند DWM copeland و Bitzer
  • کنترل ظرفیت 75%-50%- و 25% بار. مناسب و هماهنگ با ظرفیت چیلر و روش کارکرد آن
  • قابلیت نصب PLC و GSM به اختیار خریدار
  • نمایشگر و کنترل فشارهای کم و زیاد دیجیتالی