چیلرهای صنعتی با کمپرسورهای هرماتیک

مشخصات کلی چیلرهای صنعتی با کمپرسورهای هرماتیک Hermatic

ظرفیت اسمی: 1.8TonR تا 200TonR

اواپراتور: پوسته و لوله (shell & tube)

          صفحه ای Brazed Plate Heat Exchanger

کندانسور: هوایی

              آبی

              مخزنی

دمای سیال: از 20+ سانتی گراد الی 10- سانتی گراد

سیال: آب-ضد یخ (اتیلن گلیکول- آب نمک کلروکلسیم- آب نمک کلرید کلسیم)

ویژگی ها:

  • محاسبه و تولید بر اساس نیاز خریداران
  • کمپرسورهای هرماتیک دانفوس
  • کنترل ظرفیت 100%-75%-50%- و 25% بار. مناسب و هماهنگ با ظرفیت چیلر و تعداد کمپرسور آن
  • قابلیت نصب PLC  به اختیار خریدار
  • نمایشگر و کنترل فشارهای کم و زیاد دیجیتالی