مشخصات کلی چیلرهای صنعتی با کمپرسور اسکرال

مشخصات کلی چیلرهای صنعتی با کمپرسور اسکرال Scroll

ظرفیت اسمی: 2TonR تا 300TonR

اواپراتور: پوسته و لوله (shell & tube)

          صفحه ای Brazed Plate Heat Exchanger

کندانسور: هوایی

              آبی

              مخزنی

دمای سیال: از 20+ سانتی گراد الی 35- سانتی گراد

سیال: آب-ضد یخ (اتیلن گلیکول)- آب نمک( کلروکلسیم)- آب نمک (کلرید کلسیم)

ویژگی ها:

  • محاسبه و تولید بر اساس نیاز خاص خریداران
  • کمپرسورهای ساخت کشورهای اروپایی و امریکایی مانند Copeland و Danfoss
  • کنترل ظرفیت از 20% الی 100% مناسب و هماهنگ با ظرفیت چیلر و تعداد کمپرسورهای چیلر
  • قابلیت نصب PLC به اختیار خریدار
  • نمایشگر و کنترل فشارهای کم و زیاد دیجیتالی