اواپراتور نوین مدل NES استاندارد

اواپراتور نوین مدل NES استاندارد

مشخصات فنی اواپراتور نوین NES مطابق جدول زیر است.

همچنین ابعاد اواپراتور نوین سری NES به‌شرح جدول پایین است.