اواپراتور سری ZN

اواپراتور سری ZN

اواپراتور سری ZN تبادل کار که از نوع نصب شونده روی سقف می‌باشد.

مشخصات فنی اواپراتور سری ZN

ابعاد اواپراتور سری ZN