اواپراتور سری W

اواپراتور سری W

اواپراتور سری W تبادل کار که از نوع نصب شونده روی دیوار بوده و بین 2.5 تا 7.7 کیلو وات توان دارد.

مشخصات فنی اواپراتور سری W

ابعاد اواپراتور سری W