اواپراتور سری K

اواپراتور سری K

اواپراتور سری K تبادل کار از نوع سقفی بوده و بین 2.5 تا 25.1 کیلووات توان دارد.

 

 

مشخصات فنی اواپراتور سری K

ابعاد اواپراتور سری K