اواپراتور سری C

اواپراتور سری C

اواپراتور سری C تبادل کار که از نوع نصب شونده روی سقف بوده و بین 9.9 تا 25.1 توان دارد.

مشخصات فنی اواپراتور سری C

ابعاد اواپراتور سری C