چیلر

مدل های چیلر:

  • چیلر اسکرو از 50 الی 1200 تن تبرید
  • چیلر پیستونی از 5 الی 240 تن تبرید
  • چیلر اسکرال از 1.8 الی 120 تن تبرید
  • چیلر هرماتیک از 1 الی 104 تن تبرید

ویژگی ها:

  • با کمپرسورهای ساخت شرکت های معتبر مانند Bitzer و DWM Copeland و Danfoss
  • با کندانسورهای هوایی یا آبی
  • با اواپراتورهای صفحه ای (Brazed Plate Heat Exchanger) و یا اواپراتور پوسته ای و لوله ای (Shell & Tube)
  • مناسب جهت بردهای R-407 و R-22
  • کنترل ظرفیت 25%-50%-75% و 100% (چیلرهای اسکرو)
  • کنترل ظرفیت در کمپرسورهای پیستونی (reciping)