پروژه ها

پروژه های انجام شده در زمینه های تأسیسات برقی و مکانیکی توسط مجموعه سپهر سرمایش:

  • پروژه در کشور ارمنستان