هواساز

هواساز:

به طور معمول چیدمان اجزا هواساز به این صورت می‌باشد که معمولاً در مرحله اول باکس اتاقک اختلاط هواساز قرار دارد و در مراحل بعدی فیلتر ها و کویل ها در هواساز قرار دارند و در مرحله نهایی باکس فن هواساز قرار دارد که بعد از آن هوا وارد فضا می‌شود. البته این چیدمان در هواساز براساس کاربری متفاوت تغییر می کند و نکته مهم این است که چیدمان اجزا هواساز با توجه به کاربری های آن متفاوت می‌باشند.

تاقک اختلاط هواساز :

در این بخش هواساز درصدی هوای تازه و هوای برگشت به تناسب شرایط پروژه باهم مخلوط می‌شوند.

فیلترهواساز:

انواع فیلتر ها بدین شرح می‌باشند.

فیلترهای فلزی هواساز:

به عنوان فیلتر های قابل شستشو در اولین مرحله فیلتراسیون هوا به عنوان پیش فیلتر در هواساز قرار می‌گیرند و قادر به گرفتن اجسام و ذرات معلق در فضا از قطر 1 الی 2 میلی متر به بالا هستند.

فیلترهای تخت چین خورده هواساز Pleated Panel Filter:

این فیلتر ها فیلتر کفی تخت یا پانل چین خورده معروفند که در کلاس های EV-3,EV-4,EV-5 قرار دارند این نوع فیلتر ها نیز به عنوان پیش فیلتر به منظور افزایش عمر مفید فیلترهای هپا و اولپا مورد استفاده در هواساز قرار می‌گیرند این نوع فیلتر ها در هواساز یکبار مصرف و غیرقابل شستشو اند.

فیلترهای کیسه ای هواساز Bag-Filter:

این فیلتر ها در هواساز در طیف گسترده و با راندمان های مختلف تولید می‌شوند از این فیلتر ها عموماً در بستر دوم هواساز، در کارگاههای رنگ آمیزی، اتاق تمیز و غیره استفاده می‌شوند.

فیلترهای هپا هواساز High Efficiency Particulate Air:

برای قرار گرفتن ذرات 0.3 میکرون به بالا در هواساز طراحی و تولید می‌گردند که دارای راندمان 95 درصد به بالا در جذب ذرات می باشند. این فیلترها در اتاق های تمیز، هواسازهای اتاق جراحی، بیمارستان ها، داروسازی و صنایع تولیدکننده قطعات حساس الکترونیکی استفاده می‌شوند.