مشتریان

برخی از مشتریان محترم شرکت سپهر سرمایش از ابتدای تاسیس تا به امروز:

صنایع غذایی مارین
صنایع غذایی مارین
صنایع بهداشتی تاژ
صنایع بهداشتی تاژ
شرکت داروسازی داروپخش
شرکت  داروپخش
شرکت داروسازی اکسیر
شرکت داروسازی اکسیر
صنایع بهداشتی محب روپاک کیمیا