مبدل حرارتی

اواپراتور و کندانسور

مبدل صفحه ای

مبدل پوسته و لوله