لرزه گیر

لرزه گیر

لرزه گیر وسیله‌ای است که مانع از انتقال لرزش کمپرسور به لوله‌های سیستم‌های تبرید می‌شود. معمولا به علت یکنواخت نبودن فرایند مکش و تراکم و تخلیه در کمپرسورهای پیستونی، کمپرسور حین عملکرد، ارتعاش تولید می‌کند. برای جلوگیری از انتقال این ارتعاش به خط لوله و سایر تجهیزات، در قبل و بعد کمپرسور لرزه گیر نصب می‌شود. این ارتعاش معمولا در کمپرسورهای اسکرال و اسکرو به علت اینکه فرآیند مکش و تراکم و تخلیه در هر لحظه و به طور همزمان در حال انجام است، به مراتب پایین تر از کمپرسورهای پیستونی است.

محل نصب لرزه گیر  در سیکل تبرید

لرزه گیر در خط مکش و دهش سیستم های تبرید و تهویه مطبوع نصب می شود. این لرزه گیرها برای دمپ کردن ارتعاش القایی از طرف کمپرسور به سیستم لوله کشی به کار می‌رود. همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌نمایید، لرزه گیر در قبل و بعد از کمپرسور درخط مکش و دهش نصب می‌شود.