شیر دستی

BML شیر قطع و وصل دستی است که در خطوط مایع، مکش و گاز داغ سیستم های برودتی نصب می شود. این شیرها با اتصال مهره ای، جوشی و یا جوشی  کشیده شده تولید می شوند. در همین رده شیر قطع و وصل BMT  دستی سه راهه با خصوصیات مشابه است.

شیر دیافراگمی دستی (قطع و وصل دیافراگمی) BML، اتصال مهره ای، هندویل

شیر قطع و وصل خطی مناسب برای تمام مبردهای فریونی است.
رنج دمایی: -55 – +100°C
رنج کاری: -1 – 21 bar
حداکثر فشار کاری: 28 bar
حداکثر فشار تست: 30.8 bar

شیر دیافراگمی قطع و وصل  BML دانفوس، اتصال جوشی ODF، هندویل

شیر قطع و وصل  خطی مناسب برای تمام مبردهای فریونی است.
رنج دمایی:  -55 – +100°C
رنج کاری: -1 – 21 bar
حداکثر فشار کاری: 28 bar
حداکثر فشار تست: 30.8 barbar / 508 psig