روغن برودتی

روغن کمپرسور بیتزر و سانیسو:

بیتزر

کاتالوگ روغن کمپرسور بیتزر BSE 170                     کاتالوگ روغن کمپرسور بیتزر BSE 32                     کاتالوگ روغن کمپرسور بیتزر B320 SX

 کاتالوگ روغن کمپرسور بیتزر B5.2                        کاتالوگ روغن کمپرسور بیتزر مدل BSE 55                کاتالوگ روغن کمپرسور بیتزر B100

سانیسو

کاتالوگ روغن برودتی سانیسو

 گالف

روغن کمپرسور نفتنیک گالف یکی از پرکاربردترین مواد برای روغن کاری سیستم های تبریدی و تهویه است. این روغن کمپرسور از آنجا که خواسته‌ها و الزامات سخت گیرانه تولیدکنندگان عمده کمپرسور های برودتی را برآورده می‌کند، کاربرد زیادی دارد. روغن کمپرسور گالف با روغن‌ پایه نفتنیک ( که تصفیه هیدروژنی شده‌اند ) فرموله شده است تا برابر اکسیداسیون، خوردگی، زنگ زدن، نفوذ هوا و تخریب مقاومت بالایی داشته باشد. روغن کمپرسورتبریدی گالف به طور خاص برای سیستم تبریدی طراحی شده که از مبرد غیرهیدروفلوروکربن (non-HFC) مانندR-22 ،R133 ،R502  و … استفاده می‌کند.

ویژگی‌ها و مزایای روغن کمپرسور تبریدی گالف

محافظت از تجهیزات در برابر زنگ زدن که هزینه نگهداری پایین و عمر بالای تجهیزات را به دنبال دارد.

سازگاری با مواد مورد استفاده در تجهیزات سیستم های سرمایشی

دمای ریزش و فلوکولاسیون پایین که موجب عملکرد مناسب در دمای پایین می‌شود.

روغن گالف به مواد افزودنی که موجب آسیب دیدن تجهیزات تبریدی می‌شود، نیاز ندارد.

روغن کمپرسور گالف تمایل پایینی به تشکیل کربن دارد که موجب بهبود عملکرد شیر‌ تخلیه و کاهش احتمال انفجار و آتش سوزی هنگام تخلیه سیستم می‌شود.