دوره های آموزشی تبرید تراکمی

سیکل تبرید تراکمی فرایندی ترمودینامیکی است که از آن در طراحی دستگاه های سرمایشی مثل چیلر ها، یخچال ها، سیستم های برودتی، کولرهای گازی یا همان اسپلیت ها و … استفاده می شود. تاریخچۀ استفاده از سیستم تبرید تراکمی در صنایع نزدیک به دویست سال قدمت دارد. این سیکل بر مبنای تغییر حالت فیزیکی یک سیال طراحی می شود. این سیال باید ظرفیت گرمایشی و سرمایشی بالایی داشته باشد و بتواند در دمای مورد نظر دستگاه های صنعتی عمل کند. این سیکل را به نوعی می توان سیکل برعکس شده ی ماشین های گرمایی نیز دانست. به همین خاطر اغلب به این سیکل، موتور گرمای معکوس نیز می گویند.