دوره‌های آموزشی

دوره های آموزشی برگزار شده توسط مجموعه سپهر سرمایش:

  • دوره‌های آموزشی تبرید تراکمی
  • دوره‌های آموزشی سیستم‌های برق
  • دوره‌های آموزشی سیستم‌های آمونیاکی