ترموستات

ترموستات عضو اصلی تصمیم گیری در تابلو برق سردخانه است. در صورتی که ترموستات از نوع پیشرفته سه رله و با دو سنسور دمای اتاق و دمای سطح کویل باشد می تواند قابلیت های فوق العاده ای به سردخانه بدهد. توابعی که  در این نوع از ترموستات ها وجود دارد باعث کاهش تلفات انرژی و بهبود کیفیت مواد، کاهش نوسانات دمایی و کاهش زمان کاری قطعات  مکانیکی و هیترها شود. سنسور دوم که دمای سطح کویل را اندازه گیری میکند دو کاربرد دارد:

1- قطع دیفراست پس از ذوب شدن یخ روی سطح کویل، به این طریق که طی دیفراست در صورتی که دمای سطح کویل از حد معینی بالاتر رفت عمل دیفراست قطع و پس از طی فرآیندی که شامل تاخیر در روشن شدن فن اواپراتور هم می شود، سیکل برودت را روشن می کند و از ورود گرمای بیش از حد دیفراست به اتاق جلوگیری کرده و همچنین با کاهش مدت زمان خاموشی سیکل برودت نوسان دمایی مواد را نیز کاهش می دهد.

2- دیفراست هوشمند وقتی که کویل یخ زدگی دارد. به این طریق که هنگامی که دمای سطح کویل از حد معینی پایین تر رفت به این معناست که سطح کویل یخ زده است و تبخیر مبرد در دمای پایینی رخ می دهد. لذا نیاز به دیفراست وجود دارد و ترموستات دیفراست را به طور دقیق انجام می دهد.

از دیگر توابع به کار گرفته شده در ترموستات های هوشمند قابلیت روشن خاموش کردن فن اواپراتور در زمان خاموشی سیکل برودت است. این تابع با حذف نیاز به دائم کار بودن فن اواپراتور، زمان کاری آن را کاهش می دهد و همچنین با روشن و خاموش شدن نوسانی، دمای کل اتاق را یکنواخت کرده و کیفیت نگهداری محصول را افزایش می دهد.