ترانسمیتر فشار

سنسور فشار یا ( ترانسمیتر فشار) یک تجهیز اندازه گیری فشار است که پارامتر مکانیکی فشار را به یک سیگنال خروجی الکتریکی تبدیل می کند.

کاتالوگ سنسور فشار BD

PRESSURE TRANSMITTERhttps://hogller.ir/product

کاتالوگ سنسور فشار WIKA

pressure sensor wika