اسکرو

کمپرسور های اسکرو فراسکلد مخصوص زیر صفری بسیار متنوع و با کیفیت ساخته می شوند.
این کمپرسور ها اکثرا در سردخانه هایی که از سیستم رک استفاده می کنند کاربرد دارد و همچنین در سردخانه کشتارگاه ها که نیاز به تونل انجماد با ظرفیت بالا هستند بسیار مناسب و اقتصادی هستند.
کمپرسور های اسکرو سردخانه ای فراسکلد دارای صدا و لرزش بسیار پایین هستند.
این کمپرسور ها مجهز به کنترل ظرفیت به صورت ۴ مرحله ای هستند.