اسکرال

این کمپرسور برای مصرف تهویه مطبوع به دلیل COP بالا معمول استفاده می شود. مبرد ها با استفاده از گاز های R22,R134,R407C می باشد. تناژ برودتی برای گاز R22 از 4.4 کیلو وات تا 267 کیلو وات می باشد.

  •  راندمان بسیار بالا.
  •  پوشش مبرد R22,R134,R407C
  •  امکان استفاده به صورت تندم
  •  امکان استفاده به صورت رک

Refrigeration

Copeland Scroll™ Compressors-zf

Digital Scroll™ Compressors for Refrigeration

ZB Refrigeration Scroll Compressor

Air Conditioning

Air Conditioning (R22 )Copeland Scroll™ Specifications

Copeland Scroll™ Horizontal Compressors

Digital Scroll Compressors

Tandem compressors