آرشه کار

اواپراتور آرشه

مجموعه اواپراتور شرکت آرشه کار، دارای مدل‌های مختلفی است که بسته به شرایط کاری، فضای موجود، بار برودتی و مواد غذایی(دمای اواپراتور) که در سردخانه نگهداری یا محیطی که توسط چیلر خنک می‌شود یک از مدل ها باید انتخاب شود.

اواپراتورهای سری HC با مشخصات زیر ارائه می‌شوند:

– سری A با فاصله فین 4.5mm

– سری E با فاصله فین 6.5mm

– سری F با فاصله فین 9mm

– سری T با فاصله فین 12mm

ابعاد اواپراتور آرشه

به کمک جدول و شکل‌های زیر می‌توان ابعاد انواع اواپراتور آرشه را به دست آورد:

جزئیات نصب قطعات روی اواپراتور آرشه

A: لوله ورودی گاز

B: شیر انبساط

C: حباب شیر انبساط

D: لوله تنظیم فشار شیر انبساط

E: لوله خروجی گاز

F: گازپخش کن

کندانسور آرشه کار

کندانسور هوایی آرشه که به‌عنوان کندانسور تهویه مطبوع و تبرید کاربرد دارد، دارای مدل‌های مختلفی است که بسته به شرایط کاری، فضای موجود، بار برودتی و دمای اواپراتور سردخانه یا چیلر، یکی از مدل‌ها باید انتخاب شود.

مدل‌های کندانسور آرشه

 

ابعاد و اندازه کندانسور آرشه بافن 42 سانتیمتری

اندازه‌های کندانسور آرشه با فن 42 سانتیمتری در صورتی که افقی نصب شوند مطابق شکل زیر است.

اندازه‌های کندانسور آرشه با فن 42 سانتیمتری در صورتی که عمودی نصب شوند مطابق شکل زیر است.

ابعاد و اندازه کندانسور آرشه بافن 50 سانتیمتری

اندازه‌های کندانسور آرشه با فن 50 سانتیمتری در صورتی که افقی نصب شوند مطابق شکل زیر است.

اندازه‌های کندانسور آرشه با فن 50 سانتیمتری در صورتی که عمودی نصب شوند مطابق شکل زیر است.

مشخصات کلی کندانسور آرشه

کاور کندانسور آرشه ورق فولادی با روکش رنگ پودری است. ضخامت این ورق با توجه به ابعاد کندانسور تعیین می‌شود.

کویل‌های کندانسور آرشه از لوله مسی 3/8 اینچ innergroove با آرایش مثلثی و دارای فین های موجدار آلومینیومی است.داخل کندانسور با گاز ازت تا فشار 150 Psi پر می‌شود.

هنگام نصب کندانسور آرشه باید فاصله مناسب از دیوار رعایت شود به‌طوری که گردش هوا به خوبی انجام گرفته و هوا مجددا به داخل کندانسور سیرکوله نگردد.